Sveriges sotarmästare lanserar världens första kvalitetssäkrade besiktning för eldstäder och rökkanaler

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund har utvecklat världens första kvalitetssäkrade besiktning för eldstäder och rökkanaler. Skorstensfejarmästare Bengt Svärd och SträngnäsSotarn AB var bland de första i landet att använda det nya konceptet.

Det var i november 2009 som SträngnäsSotarn AB blev auktoriserad av branschorganisationen för att arbeta med konceptet. Bengt tycker att utvecklingen tillfört mycket i hans arbete.
– Framförallt så har det blivit mycket roligare. Kunderna är oerhört nöjda. De får ett kvitto på att deras anläggning fungerar optimalt och vi informerar även om hur mycket man får elda i sin eldstad per timme. Det är viktigt för brandsäkerheten och miljön..

Alla eldstäder funktionsprovas

Tidigare kontrollerades bara brandsäkerheten runt eldstaden och rökkanalen. Nu kontrolleras att eldstaden brinner effektivt, på ett miljövänligt sätt. Trycket mäts noga för att upprätta ett tryck som är större än nödvändigt. I moderna hus med mekanisk ventilation blir trycket i rummet nämligen ofta större än trycket i förbränningsrummet innan man skapat drag i sin skorsten. Då ryker det in.

– Initialt förklarar vi för fastigheten hur eldstaden är tänkt att fungera och hjälper till att få igång anläggningen, berättar Bengt och poängterar vikten av att fastighetsägaren får veta hur man startar sin brasa så att det inte ryker in. Han är övertygad om att det medför att antalet bränder minskar. – Vi informerar även om hur mycket man får elda per timme. Det är viktigt ur miljösynpunkt.

Skarpt läge

SSR GODKÄND BESIKTNING® börjar i skrivande stund att på allvar marknadsföras runt om i landet, men lokalt har SträngnäsSotarn AB redan samlat berörda instanser och informerat om hur besiktningarna går till. Gensvaret har varit väldigt positivt.

De fyra besiktningspaketen är utvecklade av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar 98% av branschen. Fem av sex medlemsföretag är behöriga att arbeta enligt SSR GODKÄND. För att kunna arbeta med konceptet förutsätts mångårig branscherfarenhet, behörighet för lagstadgad brandskyddskontroll och därtill kompletterande utbildning och auktorisation.

Se även www.ssrgodkand.se